Regulamin konkursów z firmą Alexander

KONKURS NA BLOGU/FACEBOOKU: (instagram patrz niżej)

 1. Organizatorem konkursu jest Polishgirlolga.
 2. Konkurs odbywa się na blogu organizatora.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Jedna osoba może dodać tylko jedno zgłoszenie.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 6. Aby wziąć udział w konkursie, należy pod wpisem konkursowym na blogu lub plakatem konkursowym w serwisie Facebook napisać odpowiedź na pytanie: Co najbardziej lubisz w grach planszowych? 
 7. Dodając zgłoszenie Uczestnik konkursu ma obowiązek podpisać się swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem.
 8. Dodając zgłoszenie Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udział w konkursie i akceptuje w całości regulamin konkursu nie wnosząc do niego żadnych zastrzeżeń.
 9. Szansę na wygraną zwiększają następujące aktywności (nie są wymagane): 
  1. Publiczne udostępnienie plakatu konkursowego na swojej osi czasu w serwisie Facebook.
  2. Polubienie organizatora i sponsora konkursu. 
  3. Zaproszenie do zabawy co najmniej dwóch innych uczestników pod plakatem konkursowym na profilu organizatora w serwisie Facebook.
 10. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem dodanego przez siebie zgłoszenia i wyraża zgodę na  późniejszą jego publikację w serwisie organizatora.
 11. Konkurs trwa od dnia 17. maja 2017 r. do dnia 25. maja 2017 r  do godz. 23:59.
 12. Wyłonienie zwycięzców przez jury nastąpi do dnia 27. maja 2017 roku. Jury powołane przez organizatora wybierze najlepsze według własnej oceny zgłoszenie i je nagrodzi. Od decyzji jury odwołanie nie przysługuje.
 13. Nagrodą w konkursie są gry planszowe ufundowane przez sponsora konkursu: Gorący ziemniak Junior (1 szt.) oraz Gorący ziemniak junior mini (1 szt.).  
 14. Organizator konkursu wybierze dwóch zwycięzców i ich nagrodzi wspomnianymi wyżej nagrodami.
 15. Zwycięzca nie może wymienić nagrody na inną, na jej równowartość pieniężną ani przenieść praw do jej otrzymania na osoby trzecie.
 16. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca ma obowiązek podania organizatorowi swoich danych teleadresowych (adres dostawy, nr telefonu oraz adres e-mail) poprzez wiadomość e-mail  ( kontakt@polishgirlolga.pl ) w ciągu 3 dni od daty publikacji wyników na stronie organizatora. W przeciwnym razie jury wyłoni kolejnego zwycięzcę.
 17. Jeżeli zwycięzca wyłoniony w konkursie, w momencie kontaktu przez wiadomość prywatną z organizatorem konkursu, poda imię i nazwisko niezgodne z danymi zawartymi w zgłoszeniu konkursowym , nagroda nie zostanie przyznana.
 18. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na publikację przez organizatora swojego imienia i nazwiska na blogu organizatora oraz na profilu organizatora w serwisie Facebook.
 19. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora oraz sponsora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu i w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Zwycięzca ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawy.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania konkursu.
 21. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie konkursu można kierować do organizatora poprzez wiadomość e-mailową: kontakt@polishgirlolga.pl  
 22. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany  przez serwis Facebook ani z nim związany. Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.
 23. Wysyłka nagród tylko na terenie Polski

WYNIKI:

Gra Gorący ziemniak junior trafi do Anny Hałuszczak, a Gorący ziemniak junior mini do Darii Rams.

Gratuluję i proszę o podanie danych teleadresowych.


INSTAGRAM:

 1. Organizatorem konkursu jest Polishgirlolga.
 2. Konkurs odbywa się na profilu organizatora w serwisie Instagram.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Jedna osoba może dodać maksymalnie 3 zgłoszenia, zwiększając tym samym szansę na wygraną, ale nagrodę może wygrać jedną.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 6. Aby wziąć udział w konkursie, należy na swoim profilu w serwisie Instagram udostępnić zdjęcie konkursowe, zaprosić do zabawy min. 3 osoby, zaobserwować profile organizatora oraz sponsora konkursu,  a także oznaczyć udostępnione zdjęcia #konkurszalexander #polishgirlolga
 7. Dodając zgłoszenie Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udział w konkursie i akceptuje w całości regulamin konkursu nie zgłaszając do niego żadnych uwag.
 8. Konkurs trwa od dnia 17. maja 2017 r. do dnia 25. maja 2017 r  do godz. 23:59.
 9. Wyłonienie zwycięzców przez jury nastąpi do dnia 27. maja 2017 roku. Od decyzji jury odwołanie nie przysługuje.
 10. Nagrodą w konkursie są gry planszowe ufundowane przez sponsora konkursu: Czego brakuje? Dla najmłodszych (1 szt.) oraz Nie śmiej się! Junior mini (1 szt.).   
 11. Organizator konkursu wybierze dwóch zwycięzców i ich nagrodzi wspomnianymi wyżej nagrodami.
 12. Zwycięzca nie może wymienić nagrody na inną, na jej równowartość pieniężną ani przenieść praw do jej otrzymania na osoby trzecie.
 13. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca ma obowiązek podania organizatorowi swoich danych teleadresowych (adres dostawy, nr telefonu oraz adres e-mail) poprzez wiadomość e-mail  ( kontakt@polishgirlolga.pl ) w ciągu 3 dni od daty publikacji wyników na profilu organizatora. W przeciwnym razie jury wyłoni kolejnego zwycięzcę.
 14. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na publikację przez organizatora swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu na profilu organizatora w serwisie Instagram.
 15. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora oraz sponsora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu i w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Zwycięzca ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawy.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania konkursu.
 17. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie konkursu można kierować do organizatora poprzez wiadomość e-mailową: kontakt@polishgirlolga.pl
 18. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe organizatorowi, a nie serwisowi Instagram.
 19. Wysyłka nagród tylko na terenie Polski.

Wyniki konkursu na instagramie zostały ogłoszone pod zdjęciem konkursowym w tym serwisie.