Regulamin konkursu z firmą Wendre

KONKURS DLA FANÓW POLISHGIRLOLGA BLOG:

 1. Organizatorem konkursu jest Polishgirlolga a sponsporem firma Wendre Poland Sp. z o. o.
 2. Konkurs odbywa się na fanpage organizatora i przeznaczony jest dla jego fanów.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Jedna osoba może dodać jedno zgłoszenie.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 6. Aby wziąć udział w konkursie, należy pod wpisem w serwisie Facebook odpowiedzieć na pytanie: Jaki jest Twój sposób na komfortowy sen? 
 7. Dodając zgłoszenie Uczestnik konkursu ma obowiązek podpisać się swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem.
 8. Dodając zgłoszenie Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udział w konkursie i akceptuje w całości regulamin konkursu nie wnosząc do niego żadnych zastrzeżeń.
 9. Szansę na wygraną zwiększają następujące aktywności (nie są wymagane):
  1. Publiczne udostępnienie wpisu o kołdrze i poduszkach na swojej osi czasu w serwisie Facebook.
  2. Polubienie organizatora i sponsora konkursu.
  3. Zaproszenie do zabawy co najmniej dwóch innych uczestników pod wpisem na profilu organizatora w serwisie Facebook.
 10. Uczestnik konkursu oświadcza, że jest autorem dodanego przez siebie zgłoszenia i wyraża zgodę na  późniejszą jego publikację w serwisie organizatora.
 11. Konkurs trwa od dnia 29. listopada 2017 r. do dnia 5. grudnia 2017 r  do godz. 23:59.
 12. Wyłonienie zwycięzcy przez jury nastąpi dzień później, czyli w Mikołajki.  Jury powołane przez organizatora wybierze najlepsze według własnej oceny zgłoszenie i je nagrodzi. Od decyzji jury odwołanie nie przysługuje.
 13. Nagrodą w konkursie jest komplet składający się z kołdry Szybko Ciepło 155×200 cm oraz 2 poduszek Szybko Sen 50×60 cm.
 14. Organizator konkursu wybierze jednego zwycięzcę i go nagrodzi wspomnianą wyżej nagrodą.
 15. Zwycięzca nie może wymienić nagrody na inną, na jej równowartość pieniężną ani przenieść praw do jej otrzymania na osoby trzecie.
 16. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca ma obowiązek podania organizatorowi swoich danych teleadresowych (adres dostawy, nr telefonu oraz adres e-mail) poprzez wiadomość e-mail  ( kontakt@polishgirlolga.pl ) w dniu publikacji wyników na fanpage organizatora. W przeciwnym razie jury wyłoni kolejnego zwycięzcę.
 17. Jeżeli zwycięzca wyłoniony w konkursie, w momencie kontaktu przez wiadomość prywatną z organizatorem konkursu, poda imię i nazwisko niezgodne z danymi zawartymi w zgłoszeniu konkursowym , nagroda nie zostanie przyznana.
 18. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na publikację przez organizatora swojego imienia i nazwiska na blogu organizatora oraz na profilu organizatora w serwisie Facebook.
 19. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora oraz sponsora swoich danych osobowych na potrzeby konkursu i w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Zwycięzca ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawy.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania konkursu.
 21. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie konkursu można kierować do organizatora poprzez wiadomość e-mailową: kontakt@polishgirlolga.pl
 22. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Uczestnik przekazuje swoje dane osobowe organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.
 23. Wysyłka nagród tylko na terenie Polski.